Over Allart Environmental Care

Allart_Milieu

ing. A. Allart

Mijn naam is ing. Angelique Allart.
Klanten zien mij als een goede projectleider: ik kom afspraken na, ben commercieel vaardig en houd de planning goed in de gaten. Door klanten word ik getypeerd als deskundig, enthousiast en direct.
In 2014 heb ik Allart Environmental Care opgericht.

Opleiding
Ik heb de opleiding analytische chemie aan de Hogeschool Rotterdam en Omstreken gevolgd. Daarnaast volgde  ik een kopcursus commerciële techniek aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Ervaring
Na mijn opleiding heb ik 3 jaar wateranalysesystemen verkocht. In deze functie kwam ik in aanraking met milieucoördinatoren, zuiveringen en de watervergunning.
Dat heeft geleid tot een baan bij Tauw bv.
Daar heb ik ruim 12 jaar gewerkt als allround projectleider en adviseur Milieu voor bedrijven.

Vakgebieden
De hoofdvakgebieden waarop ik mij richt zijn:

Milieu, Bodembescherming en Compliance

Mijn specifieke deskundigheid en vaardigheden daarbinnen betreffen:

  • Vergunningen (Wabo, Waterwet, Activiteitenbesluit).
  • Mer-beoordelingen.
  • Milieujaarverslagen.
  • Vergunningenmanagement.
  • Bodembescherming.
  • Externe veiligheid*.

* Op het gebied van externe veiligheid is samenwerking gezocht met ES-Con Environmental & Safety Consultancy. Dankzij gemeenschappelijke ervaringen bij Tauw kunnen de bureaus elkaar goed aanvullen. In het verleden zijn meerdere vergunningtrajecten samen opgepakt.