Bodembescherming

Allart Environmental Care kan u ondersteunen bij het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voor al uw bodembedreigende activiteiten. Als bedrijf heeft u te maken met BBT-documenten (Best Beschikbare Technieken). Eén van deze documenten is de in 2012 geheel herziene NRB. (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)
De vergunning en daarmee de wet vereist dat bedrijven voldoen aan de aangewezen BBT-documenten.

Allart Environmental Care heeft veel ervaring in huis met betrekking tot de NRB en kan een:

  • Gekwalificeerd advies geven.
  • Bodemrisicoanalyse uitvoeren.
  • Plan van aanpak opstellen om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico.
  • Onderhoud- en inspectieprogramma bodembeschermende voorzieningen opstellen.

footerbodem