Milieu

Op het gebied van milieu kan Allart Environmental Care u op verschillende vlakken ondersteunen, zoals bij uw vergunningaanvraag, een mer-beoordelingsnotitie of een milieujaarverslag.

Uw wensen staan centraal bij het tot stand komen van een aanvraag.

Allart Environmental Care verzorgt uw vergunningaanvraag voor een:

  • Omgevingsvergunning.
  • Waterwetvergunning.
  • Activiteitenbesluit melding.

Het gaat hierbij om het opstellen en indienen van de aanvraag, het onderhouden van het contact met het bevoegd gezag en de coördinatie om te komen tot een vergunning.

Allart Environmental Care:

  • Is op de hoogte van wat de eisen aan een vergunningaanvraag zijn.
  • Kent het speelveld tussen bedrijf en bevoegd gezag.
  • Kent de risico’s en de snelheid waarmee bedrijven willen beschikken over een vergunning.

Een goede vergunning biedt u ondernemingsvrijheid. Allart Environmental Care kan u daarbij helpen.
Voor het uitvoeren van alle benodigde onderzoeken zoals geluid en bodem, wordt samengewerkt met deskundige partners.

fottermilieu